Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Thìn làm nhà năm 2018

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!

Tuổi: Mậu , Mệnh: Đại lâm mộc
Năm xem: 2018 – Mậu Tuất
Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến hành thi công!
Mục đích chọn thời điểm đẹp nhất cho việc xây dựng là để mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh sau này.

Yếu tố Kim Lâu
Gia chủ tuổi Mậu Thìn năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Kim Lâu. Rất tốt!
Năm không phạm Kim Lâu gần nhất: 2019, 2021, 2023, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!
Năm phạm Kim Lâu gần nhất: 2020, 2022, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Yếu tố Hoang Ốc
Gia chủ tuổi Mậu Thìn năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt!
Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai)
Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2021, 2022, 2024, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!
Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2019, 2020, 2023, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Yếu tố Tam Tai
Gia chủ tuổi Mậu Thìn năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Thìn mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai!
Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!
Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Kết luận
Như vậy bạn tuổi Mậu Thìn dự kiến sẽ:
– Không phạm Kim Lâu. Rất tốt!
– Không phạm Hoang Ốc. Rất tốt!
– Không phạm Tam Tai. Rất tốt!
Năm 2018 rất tốt để bạn tiến hành làm nhà, sửa nhà!
Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2021, 2027, 2030, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.
Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm: 1982, 1981, 1978, 1973, 1969, 1967, 1958, 1955, tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *