Xem Tuổi Làm Nhà

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Tý làm nhà năm 2018

Năm phạm Kim Lâu gần nhất: 2020, 2022, 2025, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Giáp Tý , Mệnh: Hải trung kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Thân làm nhà năm 2018

Gia chủ tuổi Nhâm Thân năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Thân mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Tuổi: Nhâm Thân , Mệnh: Kiếm phong kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Thìn làm nhà năm 2018

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Tuổi: Mậu Thìn , Mệnh: Đại lâm mộc Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Hợi làm nhà năm 2018

Gia chủ tuổi Ất Hợi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Hợi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Tuổi: Ất Hợi , Mệnh: Sơn đầu hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Tuất làm nhà năm 2018

Gia chủ tuổi Giáp Tuất năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất không phạm Hoang Ốc. Rất tốt! Tuổi: Giáp Tuất , Mệnh: Sơn đầu hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Dậu làm nhà năm 2018

Năm 2018 bạn phạm Kim Lâu Lục Súc mà không phạm Hoang Ốc và Tam Tai nên có thể chấp nhận được! Tuổi: Quý Dậu , Mệnh: Kiếm phong kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Mùi làm nhà năm 2018

Gia chủ tuổi Tân Mùi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Mùi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Tuổi: Tân Mùi , Mệnh: Lộ bàng thổ Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang

Những yếu tố tìm hiểu khi xem tuổi cho gia chủ tuổi Ngọ làm nhà năm 2018

Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt). Không tốt! Tuổi: Canh Ngọ , Mệnh: Lộ bàng thổ Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc